Zapisy

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie kolejną edycją naszego spotkania poświęconego kobietom - "Co ona ma?". Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa!
TakNie
Prosimy o dokonanie przelewu w przeciągu 5 dni od rejestracji na podany poniżej numer konta w wysokości 50 złotych w przypadku zapisu w dniach 1.04 - 20.04 lub 55 złotych przy zapisie w dniach 21.04 - 03.05.2019 r. Cena ta zawiera całodzienne wyżywienie (w tym obiad), nielimitowaną kawę i herbatę, drobny upominek, sesję zdjęciową, wiedzę od prelegentów i inne rzeczy, których kupić nie można 🙂 Jeżeli uzna Pani, że wszystko to warte jest więcej, może Pani wspomóc nas większą kwotą, która przeznaczona będzie w całości na potrzeby "Co ona ma?" i rozwój Fundacji "Dobry Dom" im. Bartłomieja Rusina. W przypadku braku przelewu na Pani miejsce awansuje osoba z listy rezerwowej.

Potwierdzeniem zapisu będzie wiadomość, którą otrzyma Pani mailowo po zaksięgowaniu przelewu. Jeśli jednak nie jest Pani w stanie wnieść podanej wyżej opłaty, a chciałaby Pani wziąć udział w wydarzeniu, prosimy o kontakt.

W trakcie spotkania będzie możliwość zakupu książek, złożenia ofiary na rzecz Kolegiaty św. Anny w ramach składki podczas Mszy Świętej, a także wsparcia finansowego Sióstr Dominikanek i ich dzieła Domu Pomocy: http://broniszewice.dominikanki.pl/

Dane do przelewu:
Tytuł: "Składka COM, adres e-mail, imię i nazwisko uczestniczki"
Fundacja Dobry Dom im. Bartłomieja Rusina
Numer konta: 08 1140 2004 0000 3902 7687 5220

Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT.

Bardzo dziękujemy za wszystkie odpowiedzi i z niecierpliwością oczekujemy na spotkanie!
Prosimy pamiętać, żeby w tym szczególnym dniu założyć spódnicę albo sukienkę. 😉

"W związku z prowadzonymi zapisami na wydarzenie 'Co ona ma? - Edycja V' którego jest Pani użytkownikiem, informujemy, że:

Administratorem Pani danych osobowych jest fundacja Dobry Dom im. Bartłomieja Rusina z siedzibą w Krakowie (31-431) przy ul. Brogi 40 lok. 105.

Z Administratorem danych może Pani/Pan kontaktować się poprzez adres e-mail: co.ona.ma@op.pl.

Zakres danych, jakie będziemy przetwarzać, obejmuje imię, nazwisko oraz adres Pani poczty elektronicznej.

Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania wydarzenia "Co ona ma?" oraz późniejszego informowania o następnych edycjach wspomnianego wydarzenia.

Ma Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani, że przetwarzamy Pani dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

Zabezpieczenie gromadzonych danych

W zakresie bezpieczeństwa danych osobowych wprowadzono odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przetwarzanych w serwisie, a także przed wszystkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania danych.

W ramach realizacji celu tylko osoby uprawnione mają wgląd w dane osobowe użytkowników.

[Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1)]"