Co ona ma?

V edycja spotkania poświęconego kobietom

„Mężczyzna mojego życia? O relacji z tatą i… Tatą”

Kolegiata św. Anny
11 maja 2019

Goście:

Prelegent 1

ks. prof. dr hab Tadeusz Panuś

Proboszcz Parafii św. Anny, Kapelan Ojca Świętego. Kierownik Katedry Katechetyki Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie; rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski; konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

Prelegent 2

Marcin Nowak
Magdalena Guziak-Nowak

Szczęśliwy duet małżeński i zawodowy. Rodzice 4 córeczek. Poznali się w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, gdzie m.in. rozpoczęli wydawać miesięcznik studencki „TRYBY”. Od wielu lat związani z ruchem pro-life, bo jak mówił śp. Inżynier Antoni Zięba: „Tylko życie ma przyszłość”. Pracują w Polskim Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka, gdzie zajmują się edukacją pro-life i pomocą charytatywną, by każde dziecko mogło się narodzić.

Prelegent 3

Siostry Dominikanki z Broniszewic

Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach liczy 56 mieszkańców. Są to chłopcy w różnym wieku i z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej. Chłopcy wraz z personelem tworzą niezwykłą i barwną wspólnotę składającą się z różnorodnych osób, opartą na prawie wzajemnego zrozumienia, szacunku i miłości. Każdy tutaj jest chciany i akceptowany takim, jaki jest. Każdy też chętnie dzieli się z drugimi „tym darem, jaki każdy otrzymał” (1 P 4, 10).

Prelegent 1

Debora Sianożęcka

Ukończyła studia psychologiczne w Instytucie Psychologii Ogólnej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz całościowe szkolenie psychoterapeutyczne przy Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek wydanych nakładem Wydawnictwa Paganini, min.: „Rachab. Odnajdź swoje miejsce w rodowodzie Jezusa”, „Tamar. Odnajdź swoje miejsce w rodowodzie Jezusa”, „Eliasz. Kiedy nie chce mi się żyć, czyli depresja powołanego.” Miłość do Biblii pociągnęła ja do poznawania biblijnego języka hebrajskiego i aramejskich komentarzy. „Uzależniona” od Eucharystii.

Prelegent 4

Urszula Rychlińska

Urszula Rychlińska, artysta grafik, urodzona w 1976 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – malarstwo: w pracowni prof. Zbysława Maciejewskiego; dyplom w Katedrze Projektowania Książki i Typografii pod kierunkiem prof. Romana Banaszewskiego. W swoim malarstwie przedstawia człowieka jako kobietę i mężczyznę, stworzonych na podobieństwo Boga i powołanych do miłości małżeńskiej na wzór miłości miłosiernej Chrystusa do Kościoła. Nawiązuje w ten sposób do myśli przewodniej nauczania św. Jana Pawła II, skierowanego do małżeństw i rodzin. Obrazy opatruje cytatami z przemówień i dokumentów Świętego Jana Pawła II – Papieża Bożego Miłosierdzia, Patrona rodzin chrześcijańskich, Obrońcy życia ludzkiego. 22 obrazy z cyklu „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” należą do zbiorów Muzeum Archidiecezjalnym Ojca Świętego Jana Pawła II w Krakowie. Obecnie wystawiane obrazy, będące kontynuacją tego cyklu, prezentowane były na indywidualnych wystawach w kraju i zagranicą m. in. w Domu Polskim w Budapeszcie, Muzeach Archidiecezjalnych w Poznaniu i Lublinie, Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie oraz w Akademickiej Przestrzeni Sztuki UMK w Toruniu. Żona i mama trójki dzieci.

Media:

fot. Piotr Siwiec

fot. Radek Jajko

Gość Niedzielny – O relacjach z „tatą i Tatą”
eKAI – Odbyła się piąta odsłona konferencji „Co ona ma?”
Franciszkańska 3 – Konferencja o byciu córką